Kids & Children Department

"دپارتمان کودکان"

 

دوره های آموزشی دپارتمان کودکان در دو مقطع Kids و Children برگزار می­ شود. مقطع Kids مختص گروه­ های سنی 4 تا 7 سال و مقطع Children مختص گروه ­های سنی 8 تا 11 سال است.

ویژگی های آموزشی دوره های کودکان:

  • طراحی فضای آموزشی ویژه این گروه سنی به گونه ­ای که فعالیت های متنوع در بخش های مختلف فضای آموزشی سازماندهی و اجرا می شود. در طراحی این فضا به  چیدمان و ارتباط آن با فعالیت ­های آموزشی توجه ویژه شده است.
  • استفاده از بسته های آموزشی جذاب و تولید مواد کمک آموزشی ویژه این گروه سنی
  • طراحی روش ­های آموزشی نوین بر اساس نیازهای آموزشی، نیازهای انگیزشی و تفاوت­ های فردی زبان آموزان این گروه سنی
  • طراحی فعالیت های جذاب و متنوع به منظور ارتقاء انگیزه زبان آموزان و تقویت فرایندهای یادگیری با در نظر گرفتن جدیدترین یافته­ های پژوهشی در حوزه های روانشناسی و علوم شناختی مرتبط با تدریس و یادگیری زبان های خارجی، از جمله فعالیت­ هایی مانند موسیقی زنده، سرود، هنرهای تجسمی، اجرای نمایش، اجرای نمایش عروسکی، فیلم، انجام حرکات فیزیکی در فضای باز و ... .
  • دسترسی به کتابخانه و فضای مطالعه برای زبان آموزان
  • استفاده از روش های "team teaching"  در آموزش کودکان