Teen Department

"دپارتمان نوجوانان"

 

دوره ­های آموزشی دپارتمان نوجوانان در مقطع Teens مختص گروه سنی 12 تا 17 سال برگزار می شود.

ویژگی­ های آموزشی دوره های نوجوانان

  • طراحی فضای آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی این گروه سنی
  • استفاده از بسته ­های آموزشی جذاب و تولید مواد کمک آموزشی ویژه این گروه سنی
  • طراحی روش ­های آموزشی نوین بر اساس نیازهای آموزشی، نیازهای انگیزشی و تفاوت های فردی زبان آموزان این گروه سنی با طراحی فعالیت­ های ترکیبی و اجرا محور مانند اجرای اپیزودهای نقش محور و بهره ­گیری از فعالیت ­های شکل گرفته متناسب با هوش هیجانی زبان آموزان این گروه سنی.
  • بهره­ گیری از تجهیزات و امکانات و تکنولوژی آموزشی در کلاس ­ها
  • استفاده از رویکرد پروژه محور در این کلاس ­ها