دوره های آمادگی برای آزمون های بین المللی

دوره های آمادگی آزمون های بین المللی

مؤسسه زبان سروش با همکاری اساتید مجرب که دارای مدارک معتبر بین المللی هستند و آزمون های بین المللی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و سال ها  تجربه تدریس موثر در این حوزه را دارند، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی آمادگی آزمون های بین المللی می کند. این دوره ها عبارتند از:

1-دوره آمادگی آزمون IELTS

2-دوره آمادگی آزمون TOEFL

3-دوره های آمادگی آزمون های Cambridge شامل :

KET, PET, FCE, CAE

4-دوره های آمادگی آزمون های زبان ویژه دانشجویان دکترا

این دوره ها به صورت عمومی، نیمه خصوصی، خصوصی متناسب با شرایط متقاضیان ارائه می شود. از لحاظ زمانی این دوره ها به صورت عادی، نیمه فشرده و فشرده قابل برگزاری است.